Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Габрово, на основание чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи между собственици/ползватели, за землищата на територията на община Габрово
13.11.2018
Armenite 482 KB
Balanite 116 KB
Boriki 214 KB
Bozhentsi 211 KB
Debel dyal 238 KB
Donino 263 KB
Draganovtsi 824 KB
Gabene 558 KB
Gabrovo 1.41 MB
Garvan 360 KB
Grablevtsi 506 KB
Kmetovtsi 548 KB
Kopcheliite 228 KB
Kozi rog 586 KB
Lesicharka 592 KB
Michkovtsi 448 KB
Popovtsi 734 KB
Vranilovtsi 437 KB
Yavorets 770 KB
Zdravkovets 696 KB
Zhaltesh 418 KB
Zlatevtsi 304 KB
1 март 2018

Гео-система за визуализацията на земеделските земи отговарящи на условията за пасища, мери и ливади

1 март 2018

Списъци на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по чл. 37и от ЗСПЗЗ. Приети с Решение №25/22.02.2018 г. на Общински съвет Габрово.

1 март 2018

Годишен план за паша 2018 г.

1 март 2018

Задължения на Община Габрово и ползвателите за поддържане на пасища, мери и ливади.