6 декември 2019, 09:17

До 9 декември се приемат предложения за Бюджет 2020

Община Габрово кани местната общност да участва с мнения и предложения
3 декември 2019, 17:36

Зимна обстановка, 17.00 часа