19 ноември 2019, 14:17

Подготовка на Бюджет 2020

Община Габрово кани местната общност да участва с мнения и предложения