Тест на сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на град Габрово

В периода от 13.05 до 28.05.2024 г. ще се извърши проверка на сирените на централно управление на територията на град Габрово. В различни райони ще бъде възпроизведен звуков сигнал. Задействането на сирените ще има за цел проверка и профилактика на системата.