Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


24 юли 2019

ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ обявява свободно работно място за длъжността кариерен консултант

22 юли 2019

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване и практически изпит по компютърна грамотност кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“ - Община Габрово

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти, по Механизма за личната помощ

19 юли 2019

Резултат от проведено събеседване за длъжността социален работник в „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“ (ЦНСТДМУППМГ) и „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ) - кв. Велчевци

17 юли 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт в дирекция „Образование и социални дейности“

16 юли 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медиатор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

15 юли 2019

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) „Хризантема“ - Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност детегледачка

8 юли 2019

Община Габрово обявява конкурсна процедура за избор на социален работник по проект "Приеми ме 2015", с работно място в Община Трявна и обхват - община Трявна