Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


9 Септември 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

5 Септември 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат - Звено „Контрол по разделно събиране на отпадъци“

5 Септември 2019

Резултат от проведена процедура по подбор за длъжността инспектор „Синя зона“ в ОП „Паркиране и репатриране“ - гр. Габрово

5 Септември 2019

Свободно работно място на длъжност медицинска сестра в „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци

2 Септември 2019

ДГ "Дъга" - гр. Габрово обявява свободно работно място за длъжността учител, считано от 01.10.2019 г.

2 Септември 2019

ДГ "Дъга" - гр. Габрово обявява свободно работно място за длъжността психолог, считано от 20.09.2019 г.

20 август 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово удължава срока за подаване на документи за длъжността оператор, пътно-строителни машини (автомобил тип „Паяк“)

20 август 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово удължава срока за подаване на документи за длъжността шофьор-кранист

20 август 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово удължава срока за подаване на документи за длъжността работник, поддръжка на сгради, хоризонтална/вертикална маркировка „Синя зона“

20 август 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ - Габрово удължава срока за подаване на документи за длъжността главен счетоводител

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти, по Механизма за личната помощ