Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


18 януари 2019

Резултат от проведено събеседване за длъжността медиатор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства в община Габрово“

18 януари 2019

Резултат от проведено събеседване за длъжността психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства в община Габрово“

18 януари 2019

Резултат от проведено събеседване за длъжността ръководител на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства в община Габрово“

18 януари 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на граждански договор като стоматолог в "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства в община Габрово"

18 януари 2019

Резултат от проведено събеседване с допуснатите кандидати за длъжността кариерен консултант в ЦПЛР „Кариерно ориентиране - Габрово“

7 януари 2019

Община Габрово обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост“, дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”

2 януари 2019

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“ - ГАБРОВО търси кандидати за работа на длъжност ОБЩ РАБОТНИК