Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


21 ноември 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат

21 ноември 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат - Звено „Контрол по разделно събиране на отпадъци“ – Община Габрово

20 ноември 2019

Община Габрово обявява процедура по подбор на двама лектори и модератор за целите на форум „Заедно можем да бъдем по-успешни и готови за училище“

19 ноември 2019

Община Габрово набира кандидати за работа по трудово правоотношение на длъжност медиатор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ 

18 ноември 2019

Резултат от проведено събеседване за длъжността шофьор-кранист  в  ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово

18 ноември 2019

Резултат от проведено събеседване за длъжността оператор, пътно-строителни машини (автомобил тип „Паяк“),  в  ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово

6 ноември 2019

Детска ясла "Зора" набира кандидати за работа на длъжност шофьор

5 ноември 2019

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър - Габрово набира кандидати за длъжността логопед

4 ноември 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово набира кандидати за длъжността работник, паркинг

4 ноември 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово набира кандидати за длъжността контрольор (зона за платено паркиране)

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти, по Механизма за личната помощ