№2110 / 31.10.2018
ЗАПОВЕД НА КМЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ 672 KB
№2032 / 26.10.2018
Заповед на Кмета на Община Габрово във връзка с отрегистрация по постоянен/настоящ адрес 578 KB
Заповед по чл.35, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
№498 / 30.03.2018
Заповед по чл.35, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придоби 241 KB
Приложение 1 2.57 MB
Приложение 2 2.57 MB
Приложение 3 2.57 MB
№1089 / 20.06.2017
Заповед за забрана на брането на липов цвят, чупенето и рязането на клони. 2.57 MB
№2199 / 31.10.2016
Заповед по чл.63 ал.2 от закона за местни данъци и такси за 2017г. 6.99 MB
№1370 / 06.07.2016
АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ ОБЩ ПЪТ МЕЧКОВИЦА-ПЪРТЕВЦИ-ГЕНОВЦИ ПРИ КМ 0+100 3.14 MB
№3060 / 22.12.2015
Заповед №3060/22.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово 461 KB
Заповед №2913/18.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово
№2913 / 18.12.2015
Заповед №2913/18.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово 530 KB
Заповед №2913/18.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово - приложение 1 570 KB
№2144 / 30.10.2014
Заповед за отмяна на бедствено положение 53 KB
№2103 / 25.10.2014
Заповед за обявяване на бедствено положение 105 KB
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово
№1548 / 12.08.2014
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово 316 KB
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово - приложение 1 883 KB
№1413 / 31.07.2014
Заповед – ограничаване и ликвидиране на болестта „син език“ 1.58 MB
Заповед за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Габрово и необходимостта от пожарообезопасяване на обектите и населените места в Община Габрово през есенно-зимния /отоплителен/ сезон на 2013/2014
№2046 / 15.10.2013
Заповед за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Габровo 132 KB
Заповед на Кмета на Община Габрово относно организацията на пропускателния режим в административната сграда на Община Габрово
№2030 / 04.10.2013
Заповед относно организацията на пропускателния режим в административната сграда на Община Габрово 790 KB
№1989 / 03.10.2013
Забрана за лепене на афиши, некролози и съобщения 596 KB
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО ПРЕМИНАВАНЕТО НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С МАСА С ТОВАР ПО-ГОЛЯМА ОТ 5 ТОНА НА Р. ПАНИЧАРКА
№1910 / 25.09.2013
Заповед №1910/25.09.2013г. 57 KB
Заповед № 1134 / 20.06.13 г. за създаване на организация за провеждане на мероприятия в Община Габрово за намаляване на риска от пожар и недопускане на пожари в земеделските обекти, и складове за зърнени храни по време на подготовка на лятната кампания
№1134 / 20.06.2013
Заповед № 1134 / 20.06.13 г. 230 KB