От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.


Политика лични данни
29.05.2018
Длъжностно лице по защита на личните данни 21 KB
Данни за администратора 21 KB
Политика за защита на лични данни в Община Габрово 400 KB