1 март 2022

Информация за граждани пристигащи от Украйна

На вниманието на украинските граждани, пристигащи на територията на Република България и на българските граждани и организации, предоставящи подслон на украински граждани.