ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ

INVESTMENT PROFILE

Дестинация за иновации

Innovation Destination

3 април 2018

Изследване за иновационния потенциал на община Габрово в сферaтa на индустрията

24 март 2017

Икономически характеристики

25 февруари 2012

Транспортен достъп

25 февруари 2012

Индустриални зони

25 февруари 2012

Местни фирми