Отчет за дейността на Общински инспекторат за месец март 2022г.