Ръководител

Пламен Станчев - стая 327, вътр. телефон 337

Гл. инспектори

Калин Кинов - стая 338, вътр. телефон 427

Тихомир Трифонов - стая 325, вътр. телефон 428

Ст. инспектори

Светла Кожухарова - стая 325, вътр. телефон 428

Младен Минков - стая 324, вътр. телефон 429

Стефан Буров - стая 326, вътр. телефон 332

Ценка Пеева - стая 326, вътр. телефон 332

Жулиета Симеонова-Маркова - стая 338, вътр. телефон 427