5300 Габрово, пл. Възраждане 3

тел.: +359 66 818 400, факс: +359 66 809 371

телефон за сигнали: 0700 144 10

Общински инспекторат:

централа: 066/818 400

инспектори: 066/818 332; 066/818 427; 066/818 428; 066/818 429

e-mail: gabrovo@gabrovo.bg