Община Габрово има добре развита техническа инфраструктура.
Транспортът е автомобилен и железопътен.
Поради благоприятното географско положение в географския център на България е възможна бърза връзка с летищата, речните и морски пристанища. Удобни пътища свързват Община Габрово с околните общини и градове в Северна и Южна България.
На територията на общината са изградени общо 471,2 км пътища, от които 170,2 км републиканска пътна мрежа и 301 км общински пътища.
В Габрово се пресичат две от основните национални пътни артерии с важно значение за Европейската пътна мрежа, а именно път Е-85, като част от Транс-европейски транспортен коридор № 9 (Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Габрово - Димитровград с отклонения към Гърция и Турция) и автомагистрала Хемус София - Варна.
Пътно-транспортният проект за път Е 85 - Изграждане на пътен тунел Шипка, както и система за платено преминаване през него е проект от национално значение.

Републиканската пътна мрежа се разпределя, както следва:
• Път I - 5 В.Търново – Габрово - част от главен път Е – 85
• Път II - 44 Севлиево – Габрово – връзка с главен път Е – 772 София – Варна
• Път III – 552 Трявна - Габрово
• Път III – 1052 Габрово – м. Узана

Европейската железопътна линия СЕ 95 - преминава през Дряново и Трявна. Съществува отклонение от Царева ливада към Габрово.

Разстояния до летищата в България:
Горна Оряховица - 60 км;
София - 220 км;
Варна - 274 км;
Бургас - 234 км;
Пловдив - 150 км.

Общината разполага с малко летище в с. Междене, което е с бетонова настилка и позволява заход по уреди. На този етап летището е извън официалната въздухоплавателна мрежа на страната.

Най-близкото речно пристанище е в Свищов на 130 км.
Най-близкото морско пристанище е в Бургас на 234 км.

Разстояния до важни дестинации в България:

София - 220 км
Бургас - 241 км
Варна - 279 км
Русе - 152 км
летище Горна Оряховица - 60 км
Капитан Андреево ГКПП към Турция - 219 км
Кулата ГКПП към Гърция - 404 км
Калотина ГКПП към Югославия - 278 км

Изследване за иновационния потенциал на община Габрово в сферaтa на индустрията Икономически характеристики