С писмо от управителя на НЗОК, се разпорежда оказване на съдействие на лицата с предоставен статут на временна закрила при записването в листите на общопрактикуващите лекари и подготвяне на информация в помощ на упражняването на здравноосигурителните права на тези лица.

В линковете по - долу се предоставя информация относно начина на функциониране на здравноосигурителната система в България и правата и задълженията на здравноосигурените лица, предназначен за ползване от чужденци, с предоставена временна закрила + подробна информация за пакета дентална помощ. 

Експертите на РЗОК- Габрово са на разположение при необходимост от допълнителна информация или съдействие във връзка с упражняването на здравноосигурителните права на лицата с предоставена временна закрила или друг вид бежански статут. 

Начин на функциониране на здравноосигурителната система в България

Информация за пакета дентална помощ