9 ноември 2022, 15:41

Новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради стартира до броени дни

Очаквайте необходимите документи за попълване, на сайта на Община Габрово, след официалното стартиране на процедурата!
7 октомври 2021, 15:10

Кметове за неутралност - церемония на Конвента на кметовете

Таня Христова: Имаме нужда от политически дебат, който да позволи по - децентрализиран подход при прилагането на политики за устойчива енергийна ефективност