Снимка на новина 12449
18 януари 2024, 15:02

Крайно време е енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради да се превърне в политика, а не в лотария!

Местните власти изискват незабавни промени в политиката за енергийно обновяване на многофамилни сгради