28 февруари 2019, 12:32

Община Габрово участва в испано-български форум за енергийната ефективност и адаптация към измененията на климата

Опитът на област Навара, Испания предстои до бъде споделен с българските общини в Габрово
31 октомври 2017, 16:13

Българските общини настояват за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност

Акценти от XIX годишна международна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, Бургас, 26-27 октомври 2017 г.