31 октомври 2017, 16:13

Българските общини настояват за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност

Акценти от XIX годишна международна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, Бургас, 26-27 октомври 2017 г.
17 юни 2017, 15:01

Таня Христова и Малина Крумова откриха нови седем санирани блока в Габрово

Между 40 и 60 % са намалели сметките за отопление на санираните сгради в Габрово
15 март 2017, 09:33

Осигурен е необходимият финансов ресурс за всички 36 сгради, одобрени за саниране през 2015 г.

Предстои да бъдат завършени нови седем жилищни блока