Жилищен блок на ул. „Даскал Алекси“ № 2 – преди и след обновяването © Община Габрово, архив

Община Габрово се включва в нова инициатива за подкрепа на гражданите за енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради. Идеята е собствениците да получат насоки и консултантска помощ, за да се ориентират в нормативната уредба и администрирането на процеса.

В рамките на проекта ще бъдат обособени специализирани информационни центрове в още пет града на България освен в столицата – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Русе и Габрово. В тях ще се предоставят услуги, разработени на принципа на модела за обслужване „на едно гише“ (т.н. One stop shops).

Центровете ще информират заинтересованите лица какво е необходимо, за да се подготви, проектира, финансира и изпълни енергийното обновяване на всеки дом. Плановете са през следващите 36 месеца общо 100 проекта да имат безплатна консултантска подкрепа от експертите.

Община Габрово ще участва в провеждането на работни срещи за обмяна на опит и адаптиране на основните резултати от сходен модел за интегрирани услуги, който вече е тестван в София. Целта е да се подпомогне разработването на обучителни програми и инструментариум за управление на енергията, които са приложими за енергийни центрове в цялата страна.

Предвижда се да бъде създадена и онлайн платформа за улеснение на хората в търсене на финансови продукти, изготвяне на технически паспорти и енергийни одити, местни специалисти и друга полезна информация. Крайната цел е да се ускори процесът за енергийно обновяване на сградния фонд.

Дейностите ще се реализират в рамките на проекта „Безпроблемни услуги за обновяване на енергийната ефективност на жилищните сгради“ (SHEERenov+). Той е финансиран по програмата на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“ и е на обща стойност 1 477 889 евро. Бюджетът за Габрово е 98 844 евро, от които 4 942 евро са собствен принос.

Координатор на проекта е Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, а партньори са Българо-австрийската консултантска компания, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Енерджи Сейвинг“ ЕООД, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Община Габрово, „Пробуждение“ ЕООД и федерацията за недвижими имоти „ФИАБЦИ България“.

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството едва 7% от обитаваните жилищни сгради в България (в т.ч. построените след 2010 г. и обновените сгради) са в съответствие със съвременните изисквания за енергийна ефективност на Европа. Фокусът на SHEERenov+ e върху оставащите 93% от многофамилните жилища на територията на цялата страна, стимулирайки обновяването им.

Международна визита на Регионалното депо
8 ноември 2023
Превантивно-информационният център по зависимости в Габрово и ОДМВР с поредна съвместна кампания срещу наркотиците
9 ноември 2023