Съвместни срещи с родители провеждат представителите на Детска педагогическа стая и Превантивно-информационния център по зависимости в Габрово. Срещите са тематични и целят родителите да бъдат запознати с актуална информация за видовете психоактивни вещества, към които тийнейджърите проявават любопитство, за рисковете и последиците за здравето от тяхната употреба, както и за наказателната отговорност, която носят малолетните и непълнолетните при прояви на рисково поведение, свързано с употреба, притежание и разпространение на наркотични вещества. В дискусиите се засягат и темите за изграждане и поддържане на емоционалната връзка родител-дете, за нуждата от открити разговори и споделяне, и за методите на позитивната превенция на рисковото поведение при подрастващите.

В първите две срещи – в СУ „Райчо Каролев“ и ОУ „Иван Вазов“, участваха родители на ученици от прогимназиална степен, които споделиха, че считат инициативита за изключително полезна и биха се включили в следващи подобни разговори със специалисти.

Предстоят срещи с родители и в останалите училища в Габрово, като до края на учебната година служителите от Детска педагогическа стая и Превантивно-информационен център по зависимости ще проведат поредица тематични часове и с ученици от 5 до 12 клас.

Организаторите на инициативата отправят благодарност към ръководствата на учебните заведения, които отчитат важността на темата и с готовност съдействат за популяризиране на възможностите за разговор с експерти по превенция сред родители и ученици.

Габрово развива услуги „на едно гише“ за сградното обновяване
8 ноември 2023
Запазете в календара си 11.11. за нас, за да знаете каква ще е 2024-та
9 ноември 2023