На 07 юни 2023 година от 10:00 часа в сградата на Община Габрово ще се състои откриване на обновената „Приемна за граждани“ като ще бъде представена и кратка информация относно предстоящите действия по програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и какво да очакват сдруженията собствениците във връзка с нея.

Партньорите на Община Габрово от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект ще разяснят и основните моменти в обявената програма: „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1“ по Плана за възстановяване и устойчивост, целта на която е да се увеличи използването на ВЕИ от домакинствата чрез слънчеви инсталации и фотоволтаични системи.

"ОГНИВОТО" донесе два приза за Куклен театър Габрово
5 юни 2023
Община Габрово подаде 84 жилищни сгради за финансиране по новата програма за енергийно обновяване на многофамилните жилища
5 юни 2023