Снимка на новина 12137
15 август 2023, 13:27

Младежки случки срещу течението в Габрово на 25, 26 и 27 август

Фестивалът ще предложи на младите хора работилници, концерти, кино, арт базар, спортни активности и релакс по брега на река Янтра