Проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ се реализира по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Ден на отворените врати в профилираните и професионални гимназии и средните училища в Габрово
16 април 2024
РИМ – Габрово и РЕМО „Етър“ обновени за над 12,2 млн. лв.
16 април 2024