Кметът на община Габрово Таня Христова по време на представянето в РИМ

„Културният продукт на Габрово е изключително ценен не защото е уникален, а защото е много богат и разнообразен. Преминахме през доста предизвикателства и днес можем да се поздравим. Двата проекта ни дават самочувствието да направим следващата стъпка – да се включим в надпреварата по кандидатстването на нашия град за Европейска столица на културата. Габрово може!“ Така кметът Таня Христова се обърна към присъстващите на представянето на изпълнените дейности по обновяването на Регионалния исторически музей (РИМ) и на Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ (РЕМО).

Обновеният салон за събития на РИМ – Габрово

В Световния ден на културата и изкуствата – 15 април, единствената община в страната с два реализирани проекта по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на процедурата „Развитие на туристически атракции“ показа обновените зали на РИМ – Габрово и новите придобивки в РЕМО „Етър“. Инвестициите в двата културно-туристически обекта са на обща стойност над 12,2 милиона лева. На събитието присъстваха представители на местните културни институции, областният управител Мария Башева, общински съветници, строители, проектанти, много гости и граждани.

Директорът на РИМ – Габрово Росен Йосифов презентира изпълнените дейности по проекта

Според директора на РИМ Росен Йосифов с реализацията на проекта са решени дълготрайни проблеми, които са затруднявали работата на музейните специалисти и са създавали дискомфорт на посетителите. „Днес отбелязваме края на един процес, който започна преди 10 години. Това са усилията за обновяване на сградата на Историческия музей – единствената недвижима културна ценност в града от индустриалния период. Бившият директор Красимира Чолакова инициира изработването на техническия проект за ремонт, реставрация и консервация. През 2019 г. последва обявяването на сградата за паметник на културата от национално значение, което беше условие да се кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“, припомни Йосифов. Той изрази надежда, че с предстоящото откриване на новата експозиция посетителите ще останат удовлетворени от културното наследство на Габрово и от богатата история на града.  

Макет на първата габровска църква „Света Петка“, намирала се е от северната страна на сегашния храм „Успение на Пресвета Богородица“

Експозиционните пространства са обзаведени със съвременни мебели, модерна техника за развитие на атракциите, оборудван е център за работа с деца, монтирано е ново осветление и табели. Фасадата и вътрешните помещения са изцяло пребоядисани, подновени са дограмите и покривът. Музеят има нова визуална идентичност и маркетингова стратегия.

Екран с мултимедиен разказ за сградата на индустриалеца Пенчо Семов „Парахода“

По думите на дизайнера Мартина Денева специално за новата постоянна експозиция габровският художник Румен Трифонов ще създаде няколко широкоформатни художествени произведения, които ще представят различни сцени и герои от габровската история. Той ще нарисува и четири портрета (маслени бои) на видни габровски личности, както и една композиция на индустриалците братя Хаджистойчеви, по чиято поръчка през 1904 г. е била построена сградата на РИМ. „Споделям мисията на колегите да превърнем сградата на Музея не само в архитектурно бижу, а в културно бижу, така че да разкаже по един достоен начин историите от миналото на нашия роден град“, каза Мартина Денева.

Музейните експозиционни площи в РИМ – Габрово са модерно оборудвани

„За нас културата не е просто нещо, с което се гордеем, не е само история, с която можем да се похвалим, но тя е част от нашето съвременно развитие. Защото в Габрово духът и предприемчивостта не чакат да получат задача отвън, а тук хората са тези, които търсят възможност да прокарат път там, където той не съществува“, заяви кметът Таня Христова. Тя отбеляза, че в РИМ и в РЕМО „Етър“ ще бъдат реализирани надграждащи инициативи, които ще обогатяват експозициите и културния продукт.  

Директорът на РЕМО „Етър“ проф. Светла Димитрова (първата отдясно) разведе гостите из етнографския комплекс

За участниците в събитието беше организирана разходка в музейния комплекс „Етър“, където бяха показани дейностите по създаване на съвременни условия за креативен културен туризъм. Там е изграден детски център, възстановени са грънчарските пещи и оранжерията, къщата „Кръстник-Колчов хан“ е преустроена в многофункционална сграда, а училището в кв. „Етъра“ е реконструирано в база за обучения по занаяти.

По проекта е поставен специален макет, представящ умален модел на музей „Етър“

„Проектът е много важен за нас!“, отбеляза директорът на РЕМО „Етър“ проф. Светла Димитрова. „Чрез него се дава възможност на посетителя да усети миналото с всички сетива – да опитва храна, да чува звуци, да вижда картини и да слуша истории от стари времена. Стремим се да утвърдим Музея като място, където хората намират своя занаят, усвояват нужните умения и го превръщат в своя професия“, каза тя и допълни, че това е един от начините традиционните занаяти да бъдат съхранени и обогатени.

Всички водни съоръжения в музея на открито „Етър“ са реставрирани и консервирани

Гордостта на „Етър“ – водните съоръжения, са изцяло реставрирани и са запазили автентичността си. Експозиционните площи по чаршията са ремонтирани и е изградено архитектурно-художествено осветление. За улеснение на трудноподвижните посетители са закупени микробус и електрическа количка. По проекта е изработен макет, представящ умален модел на Музея, закупена е мобилна сцена и е извършен цялостен ремонт на хотел „Странноприемница“, който предстои да бъде представен отделно в официално откриване.

Реализацията на проекта донесе на РЕМО „Етър“ наградата „Музей на годината“ за 2023 г. на Сдружение „Български музеи“ за принос в съхраняването и популяризирането на културното наследство на страната

Според главния уредник Росица Бинева РЕМО „Етър“ е средище на занаятчийската култура и възможност за изява на съвременни продължители на традиционните занаяти. „Тук се запазват занаяти в риск, представят се занаяти, които са културно наследство, и се организират обучителни програми“, каза тя.

Новоизграденият музеен център в „Етър“ ще учи децата на народно творчество

„Критичният поглед на публиката е очакван, когато се стремим да бъдем уникални, първи и различни във всичко, което правим – отбеляза Таня Христова. – Тези проекти бяха изпълнени по време на няколко кризи и аз благодаря на габровци и на общинските съветници, че ги подкрепиха в трудните моменти. Надявам се, че сме допринесли музейните пространства да бъдат интересни, да носят нов вид преживяване, да образоват и да са незабравими за децата и младите хора“, каза габровският кмет и благодари на всички, които са били част от подготовката, управлението и изпълнението на двата проекта.

Построеният през 1981 г. хотел „Странноприемница“ е преустроен в място, привлекателно за съвременния турист

Повече снимки можете да разгледате във фейсбук страницата на Община Габрово.

Представяне на резултатите от проекта в РИМ-Габрово

Представяне на резултатите от проекта в РЕМО „Етър“

Тази публикация е създадена в рамките на договори № BG16RFOP001-6.002-0009-С08 „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“ и № BG16RFOP001-6.002-0008-С07 „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез кредитен ресурс от Регионален фонд за градско развитие и банка ДСК. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Mеждинна пресконференция по проект „Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център в Габрово“
16 април 2024
Младежки център – Габрово организира събитие, посветено на хранителните разстройства
17 април 2024