Снимка на новина 11534
10 ноември 2022, 10:30

Представяне на резултатите от проучванията за Стратегията за устойчиво развитие на туризма

Публичното представяне на резултатите от Стратегията е тази вечер