Реставрираната къща „Кръстник-Колчов хан“ очаква своите гости © РЕМО „Етър“

Близо 5 000 посетители посрещна Регионалният етнографски музей на открито „Етър“ през почивните дни в началото на месец март, повечето от които преминаха през Кръстник-Колчовия хан. Емблематичната къща, в която доскоро се помещаваше администрацията, се отваря за първи път за туристи след ремонтни и консервационни дейности.

Кратки видеа показват красотата на мястото © РЕМО „Етър“

Сградата е преустроена в многофункционален музеен център, където ще се организират изложби и творчески занимания с деца и възрастни. Обектът е част от проекта на Община Габрово „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, по който през последните две години бяха извършени мащабни подобрения в инфраструктурата. Благодарение на тях най-голямата сграда в РЕМО „Етър“ ще може да приема значими международни експозиции, към които има специални изисквания за сигурност и площ.

Предметите са грижливо подредени в новите експозиционни площи © РЕМО „Етър“

Отвън Кръстник-Колчовият хан е запазил своята автентичност и възрожденски стил, а отвътре се отличава с характерен дизайн и съвременно представяне. Осигурен е достъп за хората с двигателни затруднения чрез изградената връзка между етажите с вътрешен асансьор. Един от сериозните проблеми на комплекса досега – ограниченият брой тоалетни, вече е решен. Няколко от тях са разположени в новия музеен център, като са осигурени и отделения за посетители с увреждания.

Автентичният дух е вплетен в дизайна на помещенията © РЕМО „Етър“

Строително-ремонтните работи са изпълнени от консорциум „ЕКСА Строй“ ДЗЗД, а покривът на къщата, който е с каменни плочи, е реставриран от един от малкото останали майстори – Павел Кунчев, който е помощник-реставратор в „Етъра“. Обединението „Нов музей“ ДЗЗД е доставчик на оборудването за изложбените зали, обзаведени с подходящи мебели, модерна озвучителна система и презентационна техника.

Новите изложбени зали са стилни и функционални © РЕМО „Етър“

Музейният център в РЕМО „Етър“ отвори врати на 1 март с три етажа и три експозиции, които предизвикаха сериозен интерес. На първия етаж е подредена фотографската изложба „Етнообектив: Тодоровден“. Тя включва най-добрите фотоси, участвали в конкурса през 2021 г. и експонати от фонда на Музея, свързани с грижата и почитта към коня.

Фрагмент от изложбата „Занаяти с бъдеще“ © РЕМО „Етър“

На втория етаж може да се види изложбата „Занаяти с бъдеще“. Тя представя нетрадиционни изделия на майстори от Европа, Азия и Африка. Експонатите впечатляват с форми, цветове, материали и интерпретации на местните традиции. Предметите показват тънката, но здрава нишка между миналото и бъдещето на занаятите.

Музейният център ще приема изложби със специфични изисквания към пространството и охранителните мерки © РЕМО „Етър“

От 1 до 5 март на третия етаж беше показана пушката, с която Георги Бенковски води Хвърковатата чета и се бори за българската свобода. Оръжието на революционера и негови документи „гостуваха“ в изложбата „Така извоювахме свободата“.

В къщата са обособени зони за практически занимания с посетителите © РЕМО „Етър“

В една от залите на третия етаж е разположена и експозицията „Мартеници от гайтан“ с отличени творби от едноименния национален конкурс. Чрез гайтана като акцент в направата на мартеници се дава съвременен прочит на това традиционно занаятчийско изделие.

Повече снимки можете да разгледате във фейсбук страницата на Община Габрово.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C07 „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез кредитен ресурс от Регионален фонд за градско развитие и банка ДСК. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

КОНКУРС ЗА КАРНАВАЛНА КАРТИНА „Make КАРНАВАЛ, not war“
7 март 2024
Онлайн излъчване за представянето на двете концепции за ИТИ на Община Габрово
8 март 2024