Община Габрово в партньорство с различни институции и организации разработи две концепции за интегрирани териториални инвестиции. Концепциите включват инвестиции в ключови зони и обекти в нашия град, които ще допринесат за цялостна трансформация на градската среда, подобряване на икономическото, социалното и културно развитие на териториите.

В съответствие с изискванията на процедурата, предстои провеждане на публично представяне на концепциите.

Публичното представяне ще се състои на 11 март 2024г. от 17:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Предвидена е възможност и за онлайн включване в събитието чрез следния линк – https://mungabrovo.webex.com/mungabrovo/j.php?MTID=m8096562878f45d240f010af94b2f814a

Представянето на концепциите ще премине в следния ред:

17:00 – 18:00 часа  Представяне на ИТИ „Габрово - център на иновации, образование и предприемачество"

18:00 – 19:00 часа  Представяне на ИТИ „Брегове на съвремието - комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“

Допълнителна информация за двете концепции, както и кратка онлайн анкета за споделяне на мнения и коментари са публикувани, както следва:

За ИТИ „Габрово - център на иновации, образование и предприемачество" – https://gabrovo.bg/bg/news-article/12527

За ИТИ „Брегове на съвремието - комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово в Пловдив“ - https://gabrovo.bg/bg/news-article/12528

Очакваме Ви.

Реставрираният Кръстник-Колчов хан очарова туристите в музей „Етър“
7 март 2024
Събитието на годината в областта на културата- Габрово’2023 ще бъде обявено на 12 март
11 март 2024