Новоизграденият музеен център ще учи децата на народно творчество © РЕМО „Етър“

Детският обучителен център към Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ приема най-малките си посетители в нова сграда. Тя е изградена на мястото на старата дървена сглобяема къщичка (38 кв. м), където от 2013 година децата се запознаваха с различни занаяти и домашни дейности.

Старото преместваемо съоръжение и новата масивна сграда © РЕМО „Етър“

Едноетажната постройка (170 кв. м) разполага с три самостоятелни помещения, конструкцията и́ е монолитна, а архитектурата и́ се вписва в цялостния облик на комплекса. В детския център вече има течаща вода и тоалетни, инсталирано е подово отопление, сигурността е решена чрез видеонаблюдение и сигнално-охранителна система. Всичко това ще позволи той вече да работи целогодишно, а не както досега – само през топлите месеци.

Центърът ще работи с деца и ученици, за да имат малчуганите памет за родните традиции © РЕМО „Етър“

Музейният обект ще може да приюти до 25 души едновременно. В зала „Майсторете ръчички“ са обособени места за работа с глина – грънчарско колело и калъпи за изработка на фигури. Има и вертикален стан, до който са изобразени етапите за обработка на вълната, преди да стане на прежда. В сектора за дърворезба е показан инструментариумът на майстора и децата могат да научат за видовете дървесина и нейното приложение.

Специално са създадени тематични шкафове и декори с интегриран графичен дизайн © РЕМО „Етър“

В зала „Знам и мога“ малчуганите имат възможност да използват играчките на баба и дядо, да играят на пазар и на куклен театър. Оформен е ретро фотокът с различни фонове за снимки. Под формата на тематични работилници децата ще могат да изработват традиционни предмети за различни празници. Мебелите са съобразени с нуждите на ползвателите, а двете зали предлагат разнообразно обучение чрез игра.

Детският център преди и сега © РЕМО „Етър“

Концепцията на детския център е насочена към любознателните посетители на възраст от 4 до 12 години, които искат да научат повече за миналото на българина. Заниманията се провеждат както индивидуално – за деца с придружители, така и организирано – за детски и ученически групи. Обектът разполага и със сувенирен щанд.

Новосъздадената сграда е отворена за посетители от декември 2023 г. © РЕМО „Етър“

Новата сграда е част от проекта на Община Габрово „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, по който през последните две години бяха извършени мащабни подобрения в инфраструктурата. Изпълнител на строителството е габровското обединение „Реставрации Вертикал“ ДЗЗД по договор за близо 496 хиляди лева. Оборудването е закупено със средства от Национален фонд „Култура“ по проекта „Минало с бъдеще“, спечелен от екипа на музей „Етър“.

Повече снимки можете да разгледате във фейсбук страницата на Община Габрово.

В залите се провеждат модулни занимания и интерпретативни игри © РЕМО „Етър“

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C07 „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез кредитен ресурс от Регионален фонд за градско развитие и банка ДСК. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Община Габрово не е продавачът на проблемната гора в Шенини, но продължава да търси решение на казуса
22 март 2024
Лидерство, изкуство, здраве – трите теми на пролетната ваканция с Младежкия център
25 март 2024