Регионалният етнографски музей на открито „Етър“ в Габрово ще стане едно от най-красивите места за семеен и организиран туризъм в страната. През последните две години по проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ бяха извършени мащабни ремонти за обновяване на инфраструктурата.

Реставрираната къща „Кръстник-Колчов хан“ очаква своите посетители © Община Габрово

Емблематичната къща „Кръстник-Колчов хан“ е преустроена в многофункционална сграда, където ще се организират изложби и творчески занимания с деца и възрастни. Гордостта на Музея – водните съоръжения, са реставрирани по традиционна технология. Неизползваните с години пещи за керамика в грънчарското ателие са обновени и ще служат за демонстрации и обучения по грънчарство.

Новоизграденият музеен център ще учи децата на народно творчество © Община Габрово

Музейният детски център е изграден наново. Сградата му е масивна и е съобразена с общия архитектурен облик. Центърът ще предлага разнообразни възможности за работа с деца и ученици, за да може малчуганите да имат памет за родните традиции. Закупена е нова разглобяема сцена на открито с професионални условия за сценични изяви и удобство за публиката, както и мобилни шатри за изложения. По проекта е изработен макет на Музея, монтирани са указателни табели и е осигурена двуезична аудио-визуална система за обектите и събитията.

Специален макет представя умален модел на музея © РЕМО „Етър“

Преустройството на изградения през 1981 г. хотел „Странноприемница“ е към своя край. На първия му етаж ще се помещава администрацията, обособен е конферентен блок, хотелската част и механата ще гарантират удобство и уют за туристите. Сградата на бившето училище в кв. „Етъра“, стопанисвана от РЕМО „Етър“, е реконструирана. Тя ще се ползва като база за обучения по реставрация и консервация, а дворът ще бъде място за творчески изяви.

Керамичните пещи, в които някога майсторите са създавали своя продукция, днес са обновени и оборудвани © Община Габрово

Експозиционните площи по чаршията са ремонтирани и е изградено архитектурно-художествено осветление. Съществуващата оранжерия за цветя и декоративни храсти е с нова напоителна система, възстановен покрив и остъкляване. Проблемите с паркирането в района са разрешени чрез допълнителни паркоместа, които ще облекчат достъпа на гостите до културната институция. За улеснение на трудноподвижните хора са закупени микробус и малка електрическа количка.

Рекламни тотеми посрещат гостите при официалния вход © РЕМО „Етър“

В дейностите са вложени близо 10.5 милиона лева, чрез които „Етър“, който и сега се радва на много гости от страната и чужбина, ще предложи културен туризъм през цялата година и ще привлече допълнителни посетители.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C07 „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез кредитен ресурс от Регионален фонд за градско развитие и банка ДСК. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ОИЦ-Габрово: Повече от Проект - Откриване на нови възможности за европейско финансиране и иновации
15 декември 2023
До 20 декември да бъде възстановено уличното осветление на кръговото кръстовище на пл. „Беларусия“, поеха ангажимент от фирмата изпълнител
15 декември 2023