Представяне на изпълнените дейности по обновяването на Регионалния исторически музей и на Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ ще се проведе в понеделник, 15 април 2024 г.

От 16:00 часа в РИМ – Габрово ще се състои презентацията на обновените зали в реставрираната сграда на музея, която е недвижима културна ценност от национално значение. Експозиционните пространства са обзаведени със съвременни мебели, модерна техника и оборудване. Фасадата и вътрешните помещения са изцяло пребоядисани, подновени са дограмите и покривът.

Час и половина по-късно на територията на РЕМО „Етър“ ще бъдат показани новите придобивки в музейния комплекс. Близо 10.5 милиона лева са вложени за създаване на съвременни условия за креативен културен туризъм. Мястото вече разполага с детски център, ремонтиран хотел, многофункционална музейна сграда, реставрирани водни съоръжения, база за обучения, обновени изложбени площи и други.

Инвестициите в двата културно-туристически обекта са направени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Габрово е единствената община в страната с два реализирани проекта по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на процедурата „Развитие на туристически атракции“.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Даян Шаер представя творчеството си в Габрово
10 април 2024
Над 700 възрастни и хора с увреждания ще получават почасова социална грижа в домашна среда до началото на юли
10 април 2024