Община Габрово съобщава на земеделските стопани, че са издадени заповедите на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово за одобряване на масивите за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за землищата на територията на общината за стопанската 2022 - 2023 година.

Заповедите за землищата на територията на община Габрово можете да намерите на тук: Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово.

 

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Габрово за одобряване на масивите за ползване за ПМЛ за 2024 г. Заповеди на директора на Областна дирекция „земеделие“ – Габрово за определяне състава на комисиите за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища