Заповеди на директора на областна дирекция „земеделие“ – Габрово за определяне състава на комисиите по чл.37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища и мери и ливади за землищата в Община габрово и график за провеждане на заседанията на комисиите и обявление за изготвените предварителни регистри може да откриете на следния адрес: https://www.mzh.government.bg/odz-gabrovo/bg/polzvane/proceduri_37j_2023.aspx

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Габрово за одобряване на масивите за ползване за ПМЛ за 2024 г. Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово, с които са одобрени масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Габрово