12 август 2021, 16:40

Три общински сгради със система за енергиен мониторинг

Това са ДГ „Първи юни“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“