5 януари 2018

„Ремонт на покривите и дограмата на сградата на Регионален исторически музей“

Проект по програма „Красива България“
10 ноември 2017

„Европейско зелено листо 2019“

Кандидатура за еконаграда на Европейската комисия
31 май 2017

„Изграждане на обща система за енергийно ефективно управление в 8 детски заведения в гр. Габрово“

Проект по Програма за иновации в областта на околната среда на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия
23 януари 2017

„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Габрово“

Проект по Инвестиционна програма за климата на НДЕФ
28 декември 2016

„Зала за хандбал в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово – въвеждане на енергоспестяващи мерки“

Проект по Наредба № 2 на Министерство на младежта и спорта