4 декември 2017

„Гара Индустриална“

Проект по Културна програма за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. на НФ „Култура“
30 ноември 2017

Проект за насърчаване използването на електромобили - за нуждите на ЕМО „Етър“

Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд
1 октомври 2017

„Клъстер – стажове за подготвени за индустрията бъдещи инженери“

Проект на Технически университет – Габрово по програма „Еразъм+“ на ЕС
27 юли 2017

„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

Проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
17 юли 2017

„Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
23 декември 2016

„Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
15 Септември 2016

„Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
1 Септември 2016

„Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
4 юли 2016

„Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 - 2019 г.“

Проект по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
24 юни 2016

„Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
1 април 2016

„Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ – ESSPO

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.
18 февруари 2016

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
13 декември 2015

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
11 декември 2015

„Приеми ме 2015“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 април 2015

„Региони на устойчивите обществени поръчки“ /SPP Regions/

Проект по програма „Хоризонт 2020 – Новаторски енергийни решения“