Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ ще проведе информационен ден по процедурата „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове (ОИЦ) в България“.

Срещата ще се състои в четвъртък, 15 февруари 2024 г., от 10:00 часа в онлайн платформата „Уебекс“ (Webex).

За разлика от традиционните формати, в които участие взимат само бенефициентите, в събитието ще могат да се включат всички, заинтересовани от подкрепата на ОИЦ. Сред тях са допустимите кандидати – 27 общини, на чиято територия са административните центрове на 28 области в страната, представители на 27 Областни информационни центъра, както и Централното координационно звено, оказващо методическа подкрепа на ОИЦ.

ОИЦ подпомагат и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход (ИТИ) в България, и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По тази причина включването на експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите ще бъде от взаимен интерес.

Участието в информационния ден се заявява чрез попълване на регистрационна форма на следния линк до 13 февруари 2024 г. В нея може да се задават и въпроси по темата.

 

КСО „Узана“ започна ДП по ски ориентиране с 12 медала
9 февруари 2024
Габрово става част от най-значимото международно туристическо изложение в Румъния
12 февруари 2024