Министерството на образованието и науката (МОН) ще финансира три общински учебни заведения от Габрово по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. 

Основно училище „Неофит Рилски“ ще получи 1 412 700 лева, за да изгради физкултурен салон с игрища за баскетбол и волейбол и съответното спортно оборудване. Досега часовете по физическо се провеждаха в залата за културни прояви.

ОУ „Неофит Рилски“ © Община Габрово

Средно училище „Отец Паисий“ ще бъде субсидирано с 99 827 лева за ремонт на съществуваща спортна площадка за практикуване на минифутбол. Предвидено е игрище с размери 20х40 метра, асфалтиране и разчертаване на терена.

СУ „Отец Паисий“ © Община Габрово

С 96 229 лева ще бъде подпомогнато и Средно училище „Райчо Каролев“. Средствата ще се използват за ремонт на спортна площадка, която обединява две игрища – за футбол и за волейбол.

През изминалата учебна година общо 1 370 ученици са посещавали трите образователни заведения. Реализацията на проектите ще доведе до по-пълноценно използване на базите както за провеждане на редовните часове, така и за дейности извън учебния план.

СУ „Райчо Каролев“ © Архив СУ „Райчо Каролев“ 

По програмата на МОН са одобрени и проектите на две средни училища на държавна издръжка. Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ ще получи 1 500 000 лева и ще инвестира допълнително 35 000 лева за изграждане на нов физкултурен салон.

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ © Архив ПТГ

Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ ще направи основен ремонт на физкултурния си салон с безвъзмездна финансова помощ от 599 900 лева.

ПГТ „Пенчо Семов“ © Община Габрово

Целта е да се осъвремени училищната база, да се повиши качеството на образователния процес и да се насърчат заниманията със спорт. Дейностите във всички обекти трябва да бъдат изпълнени до края на 2027 година.

Поради ремонтни дейности, временно без осветление ще остане част от ул. „Аврам Гачев“
19 февруари 2024
Таня Христова за бюджета на Габрово: Ще работим за изпълнението на бюджета така, все едно той има подкрепата на всички общински съветници
19 февруари 2024