Средно училище „Отец Паисий“ кандидатства пред Министерството на образованието и науката (МОН) за ремонт на съществуваща спортна площадка за практикуване на минифутбол.

Проектът предвижда игрище с размери 20х40 метра, асфалтиране на терена и разчертаване на маркировка. Планирано е да се постави предпазна мрежа и необходимото оборудване. Целта е да се осъвремени училищната база, да се повиши качеството на образователния процес и да се насърчат заниманията със спорт и активности на открито.

Училище „Отец Паисий“ е открито през 1983 г., сега там се обучават над 450 ученици. В дворното пространство, което е повече от четири декара, са разположени четири спортни площадки. През миналата година с финансиране от образователното ведомство бе обновена една от площадките, където ученици и живущи в квартала играят баскетбол и волейбол.

Исканите средства от МОН са в размер на 99 826 лева по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. Оценката на заявленията е на конкурентен принцип.

СЪОБЩЕНИЕ
9 януари 2024
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година
10 януари 2024