На 5 декември светът отбелязва Международния ден на доброволеца, като символ на всички моменти, в които можем да почувстваме и да бъдем свидетели на значението на думи като грижа, емпатия и ценност. Със своята активност и добри сърца, жителите на град Габрово все по-често се включват в инициативи и дейности, с които допринасят за благополучието на града и оказват подкрепа на своите съграждани. Защото само когато сме заедно можем да бъдем силни, да вярваме и да се борим.

Община Габрово изказва своята искрена благодарност и признателност към изявилите съпричастност и подкрепа габровци!


Терапевтичен център „Свети Илия“ – „Доброволец на годината – Габрово`2021“

Доброволците в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Екипът на „Мак Ди“ - „Доброволец на годината – Габрово`21“

LIONS Клуб Габрово - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Донка Костова и Минка Дучева - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Младежки съвет по наркотични вещества - „Доброволец на годината – Габрово`21“

ДТ „Рачо Стоянов“ - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Даниел Ненов - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Жанета Кирчева - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Иванка Маринова - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Мария Витих - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Тихомир Колев - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Децата от улица "Морава" - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Елица Григорова - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Анна Русинова - „Доброволец на годината – Габрово`21“

Доброволци в подкрепа на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" - „Доброволец на годината – Габрово`20“

Доброволци, участвали в кампанията #Заедно ще се справим - „Доброволец на годината – Габрово`20“

"Габровските майки даряват надежда" - „Доброволец на годината – Габрово`20“

"Водните духчета" - „Доброволец на годината – Габрово`20“