Снимка на новина 7569
28 февруари 2019, 12:32

Община Габрово участва в испано-български форум за енергийната ефективност и адаптация към измененията на климата

Опитът на област Навара, Испания предстои до бъде споделен с българските общини в Габрово