Съгласно подписания в края на миналата година договор за модернизация на уличното осветление в Габрово, изпълнителят ДЗЗД Енерджи Ефект Енерпром, внесе в Общината инвестиционните си проекти, които предстои да бъдат съгласувани и одобрени от експлоатационните дружества Електроразпределение север, ВиК, Ситигаз, а в последствие разгледани и от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

За момента всички дейности, от страна на изпълнителя, по договора се изпълняват в срок. Подмяната на старите натриеви лампи с нови енергийно ефективни LED осветителни тела ще започне през месец април.