Последната четвърта сесия от обучението на тема "Зелени обществени поръчки“ (ЗеОП) ще се проведе в Габрово на 8 октомври.

Обучението се финансира от Европейската комисия, под координацията на ICLEI (https://iclei-europe.org/), като адаптирането на материалите на български език и провеждането на обучението в България се осъществяват от ЕнЕфект (www.eneffect.bg).

В обучението ще участват експерти на ръководни длъжности от общините Габрово, Севлиево, Велико Търново, Дряново, Павликени и Казанлък, както и от Агенцията по обществени поръчки и Националния доверителен екофонд.

Комплексното обучение включва шест основни модула (Въведение в ЗеОП, Стратегически аспекти на ЗеОП, Правни аспекти на ЗеОП, Оценка на нуждите, ЗеОП и кръговата икономика, Ангажиране на пазара) и десет оперативни модула за различни продуктови групи.

Оригиналните материали за обучението на английски и български език могат да се изтеглят от: https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm, а адаптираните от ЕнЕфект материали са налични на: http://www.eneffect.bg/text/?category_id=236.

Екипът на ЕнЕфект изказа специални благодарности на Тодор Попов, главен юрисконсулт на Община Габрово, за подкрепата при адаптирането на материалите и провеждането на обученията.

 

1894: „Под игото“ между отчаянието и начинанието
5 октомври 2020
140 кг отпадъци от района около Летния театър
5 октомври 2020