Национален онлайн семинар за зелени обществени поръчки ще се състои следващия четвъртък, 23 април 2020 г., от 14:00 до 15:00 часа.

Това е второто подобно събитие в рамките на проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“.

Целта му е да се популяризират мерките на устойчивост при прилагане на зелените критерии за изготвяне на обществени поръчки.

Георги Симеонов от сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ ще представи основните постижения и дейности по проекта, а началникът на отдел „Обществени поръчки и концесии“ в Община Габрово Николай Димитров ще говори за приложението на зелените поръчки на национално и регионално ниво.

Записването в уебинара е безплатно, като участието е свободно за всички публични органи, представители на институции, бизнеса, неправителствени организации и други заинтересовани лица по темата.

За да направите своята регистрация, е необходимо да последвате линка: https://attendee.gotowebinar.com/register/291899852672118029

Проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ е част от програма „Интеррег Европа“, която подпомага регионални и местни органи от Европейския съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Представители на девет администрации от Италия, Румъния, Испания, Франция и България, сред които и Община Габрово, си сътрудничат във внедряването на зелени обществени поръчки за насърчаване на екоиновациите, енергийната ефективност и устойчивото развитие.

Иван Сомлев: „Моята саможертва е нищо пред дълга към Родината“
16 април 2020
Габровци – жертви в атентата на 16 април 1925 г. в софийската църква „Св. Неделя”
16 април 2020