ВАЖНО! Абонаментните карти важат само за основните автобусни линии *


Разписание на градски транспорт - всички линии 151 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №1 РУСЕВЦИ – ЕТЪРА 415 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №2 ПОДЕМ – ЛЮТАЦИ 411 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №3 БОЙКАТА – ГАЧЕВЦИ 411 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №5 РУСЕВЦИ – ШИВАРОВ МОСТ 410 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №6 РУСЕВЦИ – НЕДЕВЦИ 417 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №7 ЖП ГАРА – ЯБЪЛКА 413 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №8 АВТОГАРА – ЛЮТАЦИ 411 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №9 РУСЕВЦИ – БОЛНИЦА 411 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №10 РУСЕВЦИ – ЕЛОВИЦА 411 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №11 ХАДЖИЦОНЕВ МОСТ – ВОЙНОВО 411 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №12 РУСЕВЦИ - ДЗАЛЛИ 411 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №13 ЗЛАТАРИ – ТРЪНЕТО 414 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №14 ЖП ГАРА – ЕТЪРА 412 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №16 РУСЕВЦИ – ЖП ГАРА – ИНТЕГРАЛА 410 KB
ДОПЪЛНИТЕЛНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ №23 ИНСТРУМЕНТ – ЧАРКОВО 411 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №24 КОЛЕЛОТО – БИЧКИНЯ 463 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №31 РУСЕВЦИ – ИНСТРУМЕНТ 416 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №32 РУСЕВЦИ – ТЕХНОМАТ 417 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №33 РУСЕВЦИ – ШИВАРОВ МОСТ 411 KB
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №34 ТЕХНОМАТ – ШИВАРОВ МОСТ 411 KB