(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В РАБОТНИ ДНИ)
Час, минути
Маршрут
Пристига
Тръгва
-
05:38
05:40
05:42
05:44
05:48
05:51
05:59
06:04
06:07
06:10
06:41
05:30
05:39
05:41
05:43
05:45
05:49
05:52
06:00
06:05
06:08
06:11
-
 Автогара Габрово 
Кука
Чавеи
Янковци
Армени
Петровци
Армени
Враниловци
Стоевци
Райновци
Михайловци
Автогара Габрово 
 
(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В РАБОТНИ ДНИ)
Час, минути
Маршрут
Час, минути
Пристига
Тръгва
Пристига
Тръгва
-
17:36
17:38
17:40
17:42
17:44
17:49
17:51
17:54
17:30
17:37
17:39
17:41
17:43
17:45
17:50
17:52
-
Автогара Габрово
Кука
Чавеи
Янковци
Армени
Враниловци
Стоевци
Райновци
Михайловци
18:24
18:17
18:15
18:13
18:11
18:09
18:04
18:02
-
-
18:18
18:16
18:14
18:12
18:10
18:05
18:03
18:00
 
(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В СЪБОТА)
Час, минути
Маршрут
Пристига
Тръгва
-
06:36
06:38
06:40
06:43
06:45
06:47
06:52
06:55
06:58
07:06
07:11
07:13
07:16
08:00
06:30
06:37
06:39
06:41
06:44
06:46
06:48
06:53
06:56
06:59
07:07
07:12
07:14
07:17
-
 Автогара Габрово 
Кука
Чавеи
Янковци
Милковци
Златевци
Лоза
Армени
Петровци
Армени
Враниловци
Стоевци
Райновци
Михайловци
Автогара Габрово 
 
(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В НЕДЕЛЯ)
Час, минути
Маршрут
Пристига
Тръгва
-
16:05
16:08
16:10
16:13
16:15
16:17
16:19
16:23
16:28
16:33
16:36
16:40
16:55
16:00
16:06
16:09
16:11
16:14
16:16
16:18
16:20
16:24
16:29
16:34
16:37
16:41
-
 Автогара Габрово 
Кука
Чавеи
Янковци
Милковци
Златевци
Лоза
Петровци
Армени
Враниловци
Стоевци
Райновци
Михайловци
Автогара Габрово