АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 32
РУСЕВЦИ - ТЕХНОМАТ
/в сила от 27.08.2020 година/
РАБОТНИ ДНИ
Час на тръгване от кв. „Русевци“
Час на тръгване от Техномат
06:40
07:00
07:20
07:40