АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 33
РУСЕВЦИ - ШИВАРОВ МОСТ
/в сила от 29.10.2020 година/
РАБОТНИ ДНИ
Час на тръгване от кв. „Русевци“
Час на тръгване от Шиваров мост
09:10
09:35
10:00
10:25
10:50
11:15
12:30
12:55
12:55
13:20
-
17:35
18:45
19:10
19:30
19:50
19:50
20:10
20:10
20:30