(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В РАБОТНИ ДНИ)
Час, минути
Маршрут
Пристига
Тръгва
-
15:08
15:10
15:15
15:19
15:21
15:33
15:35
15:37
15:43
16:00
15:00
15:09
15:11
15:16
15:20
15:22
15:34
15:36
15:38
15:44
-
 Автогара Габрово 
Кука
Рачевци /р/
Гергини
Гарвани
Николчовци
Янковци
Милковци
Лоза
Армени
Автогара Габрово 
 
(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО ВЪВ ВТОРНИК)
Час, минути
Маршрут
Пристига
Тръгва
-
11:08
11:10
11:15
11:19
11:21
11:33
11:35
11:37
11:43
12:00
11:00
11:09
11:11
11:16
11:20
11:22
11:34
11:36
11:38
11:44
-
 Автогара Габрово 
Кука
Рачевци /р/
Гергини
Гарвани
Николчовци
Янковци
Милковци
Лоза
Армени
Автогара Габрово 
 
(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В СРЯДА)
Час, минути
Маршрут
Пристига
Тръгва
-
15:08
15:10
15:15
15:19
15:21
15:33
15:35
15:37
15:43
15:50
16:02
15:00
15:09
15:11
15:16
15:20
15:22
15:34
15:36
15:38
15:44
15:51
-
 Автогара Габрово 
Кука
Рачевци /р/
Гергини
Гарвани
Николчовци
Янковци
Милковци
Лоза
Армени
Новаковци
Автогара Габрово