АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 34
ТЕХНОМАТ - ШИВАРОВ МОСТ
/в сила от 27.08.2020 година/
РАБОТНИ ДНИ
 
Час на тръгване от Техномат
Час на тръгване от Шиваров мост
 
 
-
08:30
от Инструмент
 
09:05
09:30
 
 
10:05
10:30
 
 
11:05
11:30
 
 
12:05
12:30
 
 
13:05
13:30
 
 
14:05
14:30
 
 
15:05
15:30
 
 
16:05
16:30
 
 
17:15
-
 
 
18:05
18:30
 
 
19:05
19:30