АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 24
ИНСТРУМЕНТ - КОЛЕЛОТО
/в сила от 27.08.2020 година/
РАБОТНИ ДНИ
Час на тръгване от Инструмент
Час на тръгване от Колелото
-
05:40
07:55
-
-
08:20
08:40
09:00
-
15:50
16:10
16:30
17:00
17:20
19:30
19:50