АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1
РУСЕВЦИ - ЕТЪРА
/в сила от 29.10.2020 година/
РАБОТНИ ДНИ
 
Час на тръгване от кв. "Русевци"
Час на тръгване от кв. "Етъра"
 
от Депо
03:40
04:10
през Депо
 
04:20
05:00
 
 
04:45
05:20
през Депо
 
05:30
06:10
 
 
06:10
06:50
 
 
06:30
07:10
за Дзалли
 
06:50
07:30
 
 
07:10
07:50
 
 
-
15:00
 
 
16:30
17:10
от РЕМО
от Дзалли
17:15
18:10
 
 
17:50
18:30
 
 
18:10
-
 
 
-
19:40
 
 
20:00
20:40
 
 
-
21:20
 
 
21:30
22:10
 

 

ПОЧИВНИ ДНИ
 
Час на тръгване от кв. "Русевци"
Час на тръгване от кв. "Етъра"
 
от Депо
03:30
04:10
през Депо
 
04:40
05:20
през Депо
 
06:20
07:00
 
 
11:00
11:40
 
 
14:50
15:30
 
 
16:20
17:10
 
 
20:20
21:00
от РЕМО
 
21:40
22:10