АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 31
РУСЕВЦИ - ИНСТРУМЕНТ
/в сила от 29.10.2020 година/
РАБОТНИ ДНИ
 
Час на тръгване от кв. „Русевци“
Час на тръгване от Инструмент
 
от Депо
04:40
05:10
 
 
05:30
06:10
 
 
05:50
06:30
 
 
06:10
06:50
 
 
06:30
07:00
за Техномат
 
06:50
07:30
 
 
07:10
07:50
 
 
07:30
08:10
 
 
07:50
08:30
от РЕМО
 
11:45
12:20
 
 
13:15
13:45
 
 
14:35
15:05
 
 
15:50
16:30
 
 
16:10
16:50
за Техномат
 
16:35
-
 
от Техномат
17:15
17:50
 
 
17:35
-
 
 
18:10
18:50
 
 
18:30
19:10
от РЕМО
 
21:15
22:00
от Варчевци
 
22:10
22:40
за Депо
 
ПОЧИВНИ ДНИ
 
Час на тръгване от кв. „Русевци“
Час на тръгване от Инструмент
 
 
05:55
06:30
 
 
06:30 /само в събота/
06:55 /само в събота/
 
 
07:25
08:05
 
 
07:55
-
 
 
08:30
09:00
 
 
09:25
10:05
 
 
10:05
10:45
 
 
10:45
11:25
 
 
11:25
12:05
 
 
12:05
12:45 /само в неделя/
 
 
12:45
13:25
 
 
13:25 /само в неделя/
14:05
 
 
14:05
14:45
 
 
14:45
15:25
 
 
15:25
16:05
 
 
16:05
16:45
 
 
16:45
17:25 /само в събота/
 
 
17:25 /само в събота/
18:05 /само в събота/
 
 
18:05 /само в неделя/
18:45 /само в неделя/
 
 
18:45
19:25
 
 
19:25
20:05
 
 
20:05
20:45
 
 
20:45
21:25