15 декември 2023

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2023 година приключи успешно - обобщение

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2023 година приключи успешно. 13 проекта бяха внесени за разглеждане в Община Габрово. След приключване на оценяването, бяха класирани по обявените приоритети 9 от тях. Четири проектни предложения не бяха класирани, тъй като получиха средна стойност на оценката под 70 точки.